Forecast

Laika ziņas Latvijā

Laika ziņas Latvijā 5 dienām. Laika prognoze pa stundām 5 dienām.

Populārākās atrašanās laika ziņas Latvijā

Rīga21.43 °
Cēsis20.6 °
Dignāja20.61 °
Saulkrasti20.56 °
Liepāja19.16 °
Rēzekne20.79 °
Jūrmala21.1 °
Ogre21.6 °
Daugavpils21.65 °
Ventspils19.8 °
Tukums20.42 °
Garkalne21.69 °
Jēkabpils20.88 °
Andrupene21.67 °
Lilaste20.58 °
Vadakste20.39 °
Kalnciems21.49 °
Skrunda19.73 °
Jelgava21.41 °
Limbaži20.38 °
Kaive19.39 °
Sigulda20.51 °
Kuldīga19.73 °
Līvāni20.73 °
Bauska21.57 °
Madona19.57 °
Dobele21.03 °
Aizkraukle21.65 °
Kadaga21.7 °
Saldus19.61 °
Valka21.37 °
Tūja20.09 °
Grenči20.11 °
Carnikava21.4 °
Laika prognozes, reālā laika apstākļu novērojumi, vēsturiskie ziņu dati.

Mūsu laika ziņu sistēma sastāda un sniedz detalizētu meteoroloģisko un hidroloģisko prognozi par visiem mūsu Latvijā reģioniem, kas pielāgota cilvēku individuālajām vajadzībām, kuri vēlas saņemt jaunāko informāciju par laika ziņām. Tiek sastādīta detalizēta laika prognoze, kuru sistēma atjaunina tris reizes dienā. Laika ziņas no sertificētu tiešsaistes staciju tiek rādītas reālā laikā, nodrošinot ar precīzu informāciju par vietējiem laikapstākļiem.

Mūsu mērķi ir sasniegt un piedāvāt nevainojamu pakalpojumu kvalitāti visās apdzīvotajās vietās un ikvienam indivīdam globālā mērogā. Mūsu profilu veido mūsu plašais redzējums un objektivitāte attiecībā uz visām apdzīvotajām un neapdzīvotajām vietām, kā arī blīvi un reti apdzīvotajiem reģioniem uz šīs planētas.